ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ผ่าน Application Team Link

  ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานสถิติจังหวัดสต

 • ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ

 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไ

 •  

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิม

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดส

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ผ่าน Application Team Link

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ผ่าน Application Team Link        วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ เข้าร่วมประชุมฯ และเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Team Link เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564          วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดการประชุมฯ โดย นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมการประชุมฯณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล         วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ครั้งที่ 37/2564 โดยคณะกรรมการฯร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในแหล่งท่องเที่ยวในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จังหวัดสตูลและได้หารือ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

        วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด      โดยนายธเนส  สุวัตถ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564        วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าข้อสั่งการของรัฐบาลและการดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเน้นการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามผลการดำ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศต่างๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.