ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาท

 • พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ

 • การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

  การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใ

 • พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกีย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ  ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากiสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลงเป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดอุไดพัฒนาวาส ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วย​บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูลเข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บ้านผัง 13, 15, 18 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฯ และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชา... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดควนกาหลง (ซอย4) อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล และนายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง“ โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศต่างๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.