ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทั

 • นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานส

 • 52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 อำเภอเมืองสตูล

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 อำเภอเมื

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.