ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน

 

ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ อ่านเพิ่มเติม...

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 

โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...
  • ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

  • กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2561

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  • โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงก

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.