• การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

    การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

    การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  • ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561

  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561

  • ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.