ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้

  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สู

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน

 • ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)

  โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ"

วิทยากรบรรยายให้ความรู้           วันที่ 10 และ 15 มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสช สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ" และเล่นเกมส์ตอบคำถามผ่าน  https://kahoot.it ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564             วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อร่วมพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีนในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานและแก้ปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อีกด้วย      ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล          วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศ           โดยมี นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564   วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดสตูลครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศไทย โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)                           วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 มาดีสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล มาขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ได้แก่ ป้ายไวนิล แผ่นพับ และแผ่นซีดี “SPOT วิทยุ” โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่วจังหวัดสตูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.