• ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

  ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนที่ดิจิทัล

  ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนที่ดิจิทัล

 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสตูล

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาคุณภาพการบริ

 • ออกพื้นที่นับ อาคาร บ้านเรือน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ออกพื้นที่นับ อาคาร บ้านเรือน โครงการสำมะโนประชากรแล

 • กาแฟยามเช้า

  กาแฟยามเช้า

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.