โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62

 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62

 

โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62

อ่านเพิ่มเติม...
  • การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน

  • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62

  • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62

  • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพ

  • โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.