แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 13
กิจกรรมเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 52
ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 129
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนที่ดิจิทัล เขียนโดย admin 120
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 108
ออกพื้นที่นับ อาคาร บ้านเรือน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 126
กาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 106
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านใหม่ เขียนโดย admin 52
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลมอบของวัญและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 55
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 54

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.