แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการจังหวัดสตูล มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประสานความร่วมมือในการป้องกันและปรามบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขียนโดย admin 1
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ" เขียนโดย 2
ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564 เขียนโดย admin 9
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 13
ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564 เขียนโดย admin 14
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย admin 11
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 112
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) เขียนโดย admin 8
ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 26/2564 เขียนโดย admin 23

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.