แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 24
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 68
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 75
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 98
กิจกรรมเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 110
ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 186
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนที่ดิจิทัล เขียนโดย admin 170
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 154
ออกพื้นที่นับ อาคาร บ้านเรือน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 186
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านใหม่ เขียนโดย admin 70

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.