แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 8
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนที่ดิจิทัล เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 7
ออกพื้นที่นับ อาคาร บ้านเรือน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 20
กาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 15
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านใหม่ เขียนโดย admin 9
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลมอบของวัญและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 13
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 14
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านปลักหว้า เขียนโดย admin 6
ช่วยกาชาดสตูล ปี 2561 เขียนโดย admin 60

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.