แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 34
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 61
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 71
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 125
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 148
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 199
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 327
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 456
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 357
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 159
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 191
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 215
การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด เขียนโดย admin 644
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 184
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 178
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 203
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 174
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 198
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 179
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 507
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 509
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 413
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 468
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 512
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 195
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 172
ทำไม?ต้องสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 176
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 177
อินโพกราฟฟิกที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 202
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 201
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 324
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 222
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 173
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 180
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 208
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 216
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 222
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 227
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 251
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 374
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 236
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 196
รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 251
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 253
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 316
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 322
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 539
ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 434
ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 725

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.