แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 6
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 14
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 44
โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 39
โครงการ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 26
โครงการ การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 17
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 39
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 29
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 105
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 39
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เขียนโดย admin 40
ที่พัก พ.ศ.2561 คาบการสำรวจเมษายน - กรกฎาคม เขียนโดย admin 82
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 40
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 60
สำรวจความคิดเห็นเน็ตประชารัฐเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ เขียนโดย admin 55
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 52
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 108
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 101
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 96
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 192
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 175
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 248
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 352
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 482
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 386
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 184
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 225
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 242
การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด เขียนโดย admin 755
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 239
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 201
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 228
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 225
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 266
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 201
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 572
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 616
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 477
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 578
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 542
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 239
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 198
ทำไม?ต้องสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 210
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 198
อินโพกราฟฟิกที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 241
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 233
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 388
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 280
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 194
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 201
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 226
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 243
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 239
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 250
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 273
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 409
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 256
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 219
รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 293
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 273
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 367
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 345
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 563
ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 453
ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 779

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.