แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาดีสตูล มาประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) เขียนโดย admin 19
กำหนดลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 22
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 21
กำหนดลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย admin 40
การขอรับบริการข้อมูล เขียนโดย admin 64
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 81
จัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 79
กำหนดลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย admin 60
แนวทางปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่ เขียนโดย admin 111
กำหนดลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 98
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 50
"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล" ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) เขียนโดย admin 176
สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 114
แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 138
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนจังหวัดสตูล ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 100
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการในพื้นที่จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 129
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 128
สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ เดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 97
สรุปการสำรวจความพึงพอใจงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล" ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) เขียนโดย admin 112
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ประจำไตรมาสที่ 3/2563 เขียนโดย admin 94
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) บุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 323
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 634
แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 301
อินโฟกราฟิค2563 เขียนโดย admin 583
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 240
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 162
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 277
โครงการคนละครึ่ง เขียนโดย admin 189
ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 181
เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 184
ผลสำรวจความคิดเห็นงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่จังหวัดสตูล ปี 2563 เขียนโดย admin 268
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 234
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 239
โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 329
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 246
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 242
อินโฟกราฟฟิค Infographic ข้อมูลจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 639
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 279
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 298
แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 385
หมอชนะ ร่วมโหลด ร่วมใจ ชนะภัยโควิด-19 เขียนโดย admin 262
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 240
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 281
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 265
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 295
จำนวนประชากร จังหวัดสตูล ปี 2562 เขียนโดย admin 360
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 423
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 446
นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 313
52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 258
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 468
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 308
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 661
ห้องเรียนมาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 329
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 368
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 317
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 420
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 282
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 301
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นผู้มีอิทธิพลและการค้ามนุษย์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 265
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 313
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร? เขียนโดย admin 457
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เขียนโดย admin 599
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 337
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 370
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 422
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 295
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 336
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 335
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 321
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 336
โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 327
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม2562 เขียนโดย admin 349
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 347
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 359
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 400
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Mics6) เขียนโดย admin 358
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 340
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 400
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 2562 เขียนโดย admin 381
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 450
สำรวจถาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 324
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 341
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 319
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 536
งบทดลอง เขียนโดย admin 925
ita เขียนโดย admin 365
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 603
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 395
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 369
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 364
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 353
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 413
การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 611
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62 เขียนโดย admin 512
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62 เขียนโดย admin 497
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62 เขียนโดย admin 498
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62 เขียนโดย admin 552

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.