แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 21
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 64
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 115
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 260
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 404
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 306
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 106
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 129
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 162
การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด เขียนโดย admin 497
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 108
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 128
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 154
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 107
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 132
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 126
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 407
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 408
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 320
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 387
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 446
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 128
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 114
ทำไม?ต้องสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 127
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 132
อินโพกราฟฟิกที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 139
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 131
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 265
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 153
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 126
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 125
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 157
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 163
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 174
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 182
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 205
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 328
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 195
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 152
รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 181
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 207
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 245
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 274
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 498
ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 390
ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 668

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.