แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 6
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561 เขียนโดย admin 14
ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน เขียนโดย admin 12
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค เขียนโดย admin 41
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 31
ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 37
ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 22
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 44
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 66
โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 57
โครงการ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 63
โครงการ การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 31
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 91
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 186
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 63
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เขียนโดย admin 54
ที่พัก พ.ศ.2561 คาบการสำรวจเมษายน - กรกฎาคม เขียนโดย admin 127
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 82
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 88
สำรวจความคิดเห็นเน็ตประชารัฐเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ เขียนโดย admin 72
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 69
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 202
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 126
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 114
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 229
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 204
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 267
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 362
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 510
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 414
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 210
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 276
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 270
การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด เขียนโดย admin 833
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 294
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 216
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 240
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 251
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 291
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 232
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 632
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 716
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 536
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 686
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 563
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 269
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 213
ทำไม?ต้องสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 230
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 219
อินโพกราฟฟิกที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 283
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 256
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 437
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 344
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 203
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 216
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 235
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 285
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 254
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 265
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 281
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 471
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 265
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 243
รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 333
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 297
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 385
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 357
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 601
ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 462
ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 808

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.