แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 21
สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4 เขียนโดย admin 22
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) เขียนโดย admin 26
สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 29
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 39
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 49
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 69
ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 62
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561 เขียนโดย admin 85
ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน เขียนโดย admin 79
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 73
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค เขียนโดย admin 147
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 69
ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 100
ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 65
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 153
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 134
โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 115
โครงการ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 129
โครงการ การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 74
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 155
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 236
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 107
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เขียนโดย admin 89
ที่พัก พ.ศ.2561 คาบการสำรวจเมษายน - กรกฎาคม เขียนโดย admin 174
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 125
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 168
สำรวจความคิดเห็นเน็ตประชารัฐเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ เขียนโดย admin 113
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 110
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 192
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 159
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 279
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 254
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 327
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 421
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 593
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 458
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 268
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 343
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 329
การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด เขียนโดย admin 1771
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 343
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 259
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 276
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 285
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 387
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 275
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 747
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 849
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 673
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 808
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 620
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 328
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 265
ทำไม?ต้องสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 288
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 260
อินโพกราฟฟิกที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 357
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 308
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 515
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 403
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 237
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 260
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 265
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 330
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 295
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 309
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 317
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 527
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 297
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 298
รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 395
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 335
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 433
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 386
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 663
ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 493
ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 872

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.