แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานขอประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 142
สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 291
วิเคราะ์ขยะ เขียนโดย admin 166
วิเคราะห์ข้าว เขียนโดย admin 143
แผนผังข้าว เขียนโดย admin 188
ตารางเสนอโครงการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 195
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 198
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 182
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล พ.ศ. 2554 - 2559 เขียนโดย admin 223
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 180

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.