แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลความคิดเห็น กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0 เขียนโดย admin 14
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 45
เศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลกับภาวะมลพิษที่ชื่อขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 18
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวและขยะจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 18
สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 33
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) เขียนโดย admin 24
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 20
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 109
วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 15 เขียนโดย admin 93
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 77

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.