แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 27
วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 15 เขียนโดย admin 22
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 34
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานขอประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 60
สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 173
วิเคราะ์ขยะ เขียนโดย admin 102
วิเคราะห์ข้าว เขียนโดย admin 96
แผนผังข้าว เขียนโดย admin 95
ตารางเสนอโครงการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 141
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 136

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.