แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) เขียนโดย admin 19
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3) เขียนโดย admin 21
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 54
ครัวเรือนสตูลใช้อุปกรณ์ IT ปี 2561 เขียนโดย admin 56
จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์-เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 39
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล 2561 เขียนโดย admin 42
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3) เขียนโดย admin 58
สรุปผลความคิดเห็น กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0 เขียนโดย admin 81
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 205
เศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลกับภาวะมลพิษที่ชื่อขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 130

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.