แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานขอประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 11
สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 74
วิเคราะ์ขยะ เขียนโดย admin 58
วิเคราะห์ข้าว เขียนโดย admin 49
แผนผังข้าว เขียนโดย admin 56
ตารางเสนอโครงการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 98
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 90
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 90
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล พ.ศ. 2554 - 2559 เขียนโดย admin 97
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 87

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.