แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 63
วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 15 เขียนโดย admin 54
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 62
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานขอประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 95
สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 241
วิเคราะ์ขยะ เขียนโดย admin 133
วิเคราะห์ข้าว เขียนโดย admin 124
แผนผังข้าว เขียนโดย admin 118
ตารางเสนอโครงการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 169
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 166

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.