แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 13
ครัวเรือนสตูลใช้อุปกรณ์ IT ปี 2561 เขียนโดย admin 5
จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์-เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 4
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล 2561 เขียนโดย admin 4
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3) เขียนโดย admin 17
สรุปผลความคิดเห็น กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0 เขียนโดย admin 37
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 120
เศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลกับภาวะมลพิษที่ชื่อขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 76
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวและขยะจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 86
สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 66

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.