แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสตูล พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 37
รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 53
ยอดขายรายไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 59
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 59
สถานการณผู้สูงอายุจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 186
วิเคราะห์เศรษฐกิจท่องเที่ยวสตูล เขียนโดย admin 194
เศรษฐกิจ : การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 225
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 124
สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 135
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล-FI เขียนโดย admin 109

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.