แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 111
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เขียนโดย admin 182
รายชื่อกลุ่มชมรมสมาคมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 146
ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด เขียนโดย admin 143
ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม เขียนโดย admin 138
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน เขียนโดย admin 135
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP เขียนโดย admin 147
พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน เขียนโดย admin 136
พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน เขียนโดย admin 199
ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน) เขียนโดย admin 139

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.