รายงานสถิติจังหวัดสตูล

รายงานสถิติจังหวัดสตูล 2560

update091 

รายงานสถิติจังหวัดสตูล (Satun Provincial Statistical Report)

   สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

2560  :  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

2560  :  บทที่ 2 สถิติแรงงาน

2560  :  บทที่ 3 สถิติการศึกษา

2560  :  บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

2560  :  บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

2560  :  บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

2560  :  บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

2560  :  บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

2560  :  บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

2560  :  บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

2560  :  บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

2560 :   บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

2560  :  บทที่ 13 สถิติพลังงาน

2560  :  บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

2560  :  บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

2560  :  บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2560  :  บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

2560  :  บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

2560  :  บทที่ 19 สถิติการคลัง

   สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2560  :  บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2560 ตารางตัวชี้วัด

รายงานสมุดสถิติจังหวัด 2557

 รายงานสมุดสถิติจังหวัด 2557

Attachments:
Download this file (Statistical Report 2557.pdf)Statistical Report 2557.pdf[ ]5261 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.