กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย 

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นายอนุพล รับรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย ณ โรงพยาบาลสตูล 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.