อินโฟกราฟฟิค Infographic ข้อมูลจังหวัดสตูล

  สรุปผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2563

lfs263

 

ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ พ.ศ. 2562

lfs63tsic


 

ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพและเพศ พ.ศ. 2562

lfs63job

 

 

 สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2563

   

 

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

fls2562

 

 

 

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.