อินโฟกราฟฟิค Infographic ข้อมูลจังหวัดสตูล

| พิมพ์ |

 

 

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2563

lfs263

 

ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ พ.ศ. 2562

lfs63tsic


 

ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพและเพศ พ.ศ. 2562

lfs63job

 

 

 สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2563

   

 

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

fls2562