เนื้อหา

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปี 2563

รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2563 )

รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.