งบทดลอง

 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

งบทดลองเดือนตุลาคม 61

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61

งบทดลองเดือนธันวาคม 61

งบทดลองเดือนมกราคม 62

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 62

งบทดลองเดือนมีนาคม 62

งบทดลองเดือนเมษายน 62

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 62

งบทดลองเดือนมิถุนายน 62 

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 62 

งบทดลองเดือนสิงหาคม 62 

งบทดลองเดือนกันยายน 62 และเอกสารประกอบอื่น ๆ 


 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 งบทดลองเดือนตุลาคม 62 

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 62 

งบทดลองเดือนธันวาคม 62 

งบทดลองเดือนมกราคม 63

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 63

งบทดลองเดือนมีนาคม 63

งบทดลองเดือนเมษายน 63 

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 63

งบทดลองเดือนมิถุนายน 63 

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 63

งบทดลองเดือนสิงหาคม 63 

งบทดลองเดือนกันยายน 63 

รายละเอียดงบทดลองก.ย.63


 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

งบทดลองเดือนตุลาคม 63 

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 63

งบทดลองเดือนธันวาคม 63

งบทดลองเดือนมกราคม 64 

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 64

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564

งบทดลองเดือนเมษายน 2564

 newred1งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564newred1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.