งบทดลอง

 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล


งบทดลองเดือนตุลาคม 61

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61

งบทดลองเดือนธันวาคม 61

งบทดลองเดือนมกราคม 62

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 62

งบทดลองเดือนมีนาคม 62

งบทดลองเดือนเมษายน 62

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 62

งบทดลองเดือนมิถุนายน 62 

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 62 

งบทดลองเดือนสิงหาคม 62 

งบทดลองเดือนกันยายน 62 และเอกสารประกอบอื่น ๆ 


 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 

งบทดลองเดือนตุลาคม 62 

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 62 

งบทดลองเดือนธันวาคม 62 

งบทดลองเดือนมกราคม 63

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 63

งบทดลองเดือนมีนาคม 63

งบทดลองเดือนเมษายน 63 

newred1 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 63 newred1


สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.