ช่วยกาชาดสตูล ปี 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลได้นำของขวัญไปมอบให้กรรมการกาชาดจังหวัดสตูล ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นรางวัลนาวากาชาด ในกิจกรรม "งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมงานประจำปีและงานกาชาดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

redcross satun2018

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.