ออกรายการห้องข่าวเช้านี้

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด นักวิชาการสถิติชำนาญการ  ได้ร่วมพูดคุยในรายการห้องข่าวเช้านี้ สวท.สตูล  FM 95.50MHz.

ในช่วงห้องข่าวสนทนา เพื่อประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลงาน/โครงการ โดยต้องไปขอข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 10 โครงการ

satun newsradio

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.