ประกาศจังหวัดสตูล

 

ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.