รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

           ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.