การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด

 

 

การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด

(ภายใต้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่)

                                                                                                                                                                 ( ข้อมูล ณ กันยายน 2560)update091

          ชุดข้อมูล                                           Mind Map           ผังสถิติ                 Metadata(ร่าง)   การวิเคราะห์และ             Infographic               

                                                                                                    ทางการ                                            สรุปสถานการณ์                                            

  rice-260         1-2       22-2          3-3         33-3            imagesj4cabwv2               

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 260         1-2        22-2           3-3        33-3             imagesj4cabwv2              

                                                     

 

  old260       1-2        22-2           3-3          33-3              imagesj4cabwv2            

                                                       

 

 -260         1-2        22-2           3-3         33-3                imagesj4cabwv2           

                                                       

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.