การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-12 กรกฎาคม 2560 

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  7-20 กรกฎาคม 2560 

3. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-10 กรกฎาคม 2560

4. สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560

5. สำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 14  มิถุนายน –  สิงหาคม 2560

6. สำรวจโครงการยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2560

7. สำรวจโครงการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.