การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกันยายน 2559 ดังต่อไปนี้   

     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  1 - 12 กันยายน 2559  

     2. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2559  

     3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  7 – 20 กันยายน 2559

     4. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน  2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.