การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

   

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2559

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2559

3. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2559

4. สำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

5. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559

6. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

7. สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ..ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.