การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดังต่อไปนี้      

     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่  1-12 มิถุนายน 2558

     2. สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่  1 - 30  มิถุนายน 2558

     3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่  7 - 20 มิถุนายน 2558

     4. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่  1 - 12  มิถุนายน 2558

     5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่ 1-10  มิถุนายน 2558

     6. สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานโลจิสติกภาคการค้า พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558

     7. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.