ประชุมประจำเดือนมกราคม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

     วันที่ 30 มกราคม 2558 สถิติจังหวัดสตูล ได้ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆ ของเดือนมกราคม กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล  

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.