ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล คลิ๊ก !!

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.