สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล สนับสนุนเครื่องแสกนบัตรประชาชน พร้อมติดตั้ง (ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล) ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บ้านคีรีวง หมู่ 7 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

            วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายธเนสสุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลได้สนับสนุนเครื่องแสกนบัตรประชาชน พร้อมติดตั้ง (ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล) ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บ้านคีรีวง หมู่ 7 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.