สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล สนับสนุนเครื่องแสกนบัตรประชาชน พร้อมติดตั้ง (ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล) ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บ้านทุ่งนุ้ย หมู่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

          วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายธเนสสุวัตถิกุล  สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้สนับสนุนเครื่องแสกนบัตรประชาชน พร้อมติดตั้ง (ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล) ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บ้านทุ่งนุ้ย หมู่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.