ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE

 

  วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา14.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธานการ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Application Line เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.