วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ"

          วันที่ 10 และ 15 มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสช สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ" และเล่นเกมส์ตอบคำถามผ่าน  https://kahoot.it ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.