ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564

            วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อร่วมพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีนในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานและแก้ปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อีกด้วย 

          โดยมี นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.