โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)

 

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 มาดีสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล มาขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ได้แก่ ป้ายไวนิล แผ่นพับ และแผ่นซีดี “SPOT วิทยุ” โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่วจังหวัดสตูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.