พิธีตั้งศาลและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์

 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีตั้งศาลและพิธีอัญเฃิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ได้จัดสร้างศาลพระพุทธรูปปางมารวิชัย และศาลพระนารายณ์ทรงเกษียรสมุทร ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสตูล

199109

199114

199115

199117

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.