ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE

 

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธานการ ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Application Line เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

197814197808

197820

197822

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.