ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application LINE

 

วันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application Line พร้อมด้วยข้าราชการ เป็นผู้อบรมโครงการฯ และแนะนำการใช้ Tablet บันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

1

2

3

4

5

6

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.