ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

 

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

414054

414060

414061

414065

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.