กำหนดลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2564

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

05-64

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.