กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.