พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลงเป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดอุไดพัฒนาวาส ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.