รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมพ์

 

ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

---------------------------------------

                   ตามที่จังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.