"กิจกรรมกาแฟยามเช้า" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

             วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมกาแฟยามเช้า" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.