การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล

          วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการสัมมนาณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง  จังหวัดสตูล 


สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.