สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่

         วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าพบ นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องสำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.