ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26

                 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอนุพล รับรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.