รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

 

ประกาศจังหวัดสตูล

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

-----------------------------------

                       ด้วยจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตราจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.