รายงานผลการสำรวจระดับจังหวัด

สรุปผลการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

สรุปผลการจัดการแข่งขันเปตองคนพิการสตูลโอเพนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

pok63

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล (กรกฎาคม-กันยายน 2563

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล”เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563


 

 newred1สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล”เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564 (Google Data Studio)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.