เนื้อหา

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

Attachments:
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]564 Kb

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

Attachments:
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]400 Kb

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]462 Kb

โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562

 

โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562

Attachments:
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]524 Kb

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

Attachments:
Download this file (โครงการน้ำ62.pdf)โครงการน้ำ62.pdf[ ]430 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.