ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • อบรมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการจังหวัดสตูล มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประสานความร่วมมือในการป้องกันและปรามบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  อบรมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการจ

 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้

  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สู

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน

 • ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

อบรมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการจังหวัดสตูล มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประสานความร่วมมือในการป้องกันและปรามบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อบรมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการจังหวัดสตูล มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประสานความร่วมมือในการป้องกันและปรามบปรามการทุจริตในภาครัฐ           วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามมทุจริตในภาครัฐเขต 9 ได้จัดการอบรมสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูลและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการอบรม            โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล แ... อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ"

วิทยากรบรรยายให้ความรู้           วันที่ 10 และ 15 มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสช สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ" และเล่นเกมส์ตอบคำถามผ่าน  https://kahoot.it ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสภานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564             วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 30/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อร่วมพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีนในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานและแก้ปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อีกด้วย      ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล          วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 29/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศ           โดยมี นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 27/2564   วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดสตูลครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศไทย โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.