ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 อำเภอเมืองสตูล

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 อำเภอเมื

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อประเมินตนเอง อุทยานธรณีโลกสตูล

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อประเมินตนเอง อุทยาน

 • ประชุมการจัดการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 7

  ประชุมการจัดการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย 

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นายอนุพล รับรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของไทย ณ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.