• การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

  การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 • สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4

  สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาส

 • สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

  สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

  การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.