• การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

  การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562

  โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

 • โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.