การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0

 

กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม...
  • ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561

  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561

  • ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 25

  • กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.