ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • พิธีตั้งศาลและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์

  พิธีตั้งศาลและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 24/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE

  ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application LINE

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหก

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด

พิธีตั้งศาลและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์

พิธีตั้งศาลและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์   วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีตั้งศาลและพิธีอัญเฃิญพระพุทธรูปและพระนารายณ์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ได้จัดสร้างศาลพระพุทธรูปปางมารวิชัย และศาลพระนารายณ์ทรงเกษียรสมุทร ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 24/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 24/2564 วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดสตูลครั้งที่ 24/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศไทย โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล     อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE

ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Application LINE   วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธานการ ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Application Line เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application LINE

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application LINE   วันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่าน Application Line พร้อมด้วยข้าราชการ เป็นผู้อบรมโครงการฯ และแนะนำการใช้ Tablet บันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564   วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.