การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม...

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนเมษายน 2561 ดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม...

  • กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

  • กิจกรรมเดือนเมษายน 2561

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  • วันมาฆบูชา

    วันมาฆบูชา

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.